T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sonuç Raporu

Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi // Sonuç Raporu kapsamında verilerin grafiğe çevrilmesi, dizgisi ve özel kapak tasarımı yapılmıştır. Toplamda 388 sayfalık çalışmamızdan ufak bir kesit…

Related Projects