Ambalaj Tasarımı

Potansiyel müşteri ürününüzün nasıl göründüğüne bakar. Ambalaj tasarımı buradaki satınalma sürecinde önemli bir özelliktir. Önceden belirlediği bir marka yoksa benzerleriyle karşılaştırır ve birini satın alır. ( dikkat kararsız müşterinin satınalma süreci ortalama 5 saniye... )
Aynı müşteri ürününüzü daha sonra ikinci kez alırsa bu iş olmuş demektir. İyi görünen daima önceliklidir.